جدول ارورهای ماشین ظرفشویی بهی

جدول ارورهای ماشین ظرفشویی بهی

این مقاله از سایت لوازم خانگی برای شما عزیزان جدولی تدارک دیدیم که در این جدول خطا های ماشین ظرفشویی بهی صورت گرفته و نحوه رفع مشکل و ایراد های احتمالی قطعات برای شما توضیح دادیم.

کد های خطای ظرفشویی بهی

کد های خطا:علت  نمایش کد خطا:راهکار رفع کد خطا:
 نمایش کد خطای E1
 • بسته بودن شیر آب
 • خم شدن لوله ورود آب
 • کاهش فشار آب
 • خراب شدن شیر آب
 • اسنداد شیلنگ ورودی آب
 • خراب شدن سیم برق
 • هیدروستات خراب شده است
 • خراب شدن برد دستگاه
 • بررسی باز بودن شیر آب
 • بررسی خم نشدن لوله
 • بررسی دلیل کم بودن فشار آب منزل
 • تعویض شیر آّب و بررس آن
 • بررسی شود
 • بررسی شود
 • قطعه می بایست عوض شود
 • برد دستگاه میبایست تعویض گردد.
 نمایش کد خطای E2
 • گرفتگی و انسداد فاضلاب و خروج آب
 • نقص در پمپ تخلیه
 • خم شدگی و انسداد لوله تخلیه
 • هیدروستات خراب شده است .برای مدل ۹۳۱۹A
 • ناحیه تمیز شود.
 • پمپ تعویض شود.
 • لوله اصلاح شود.
 • هیدروستات دستگاه تعویض شود.
 نمایش کد خطای E3
 • ولتاژ برق پایین
 • خرابی ترموستات دستگاه
 • خرابی سیم برق دستگاه
 • خرابی NTC یا قرار نداشتن در جای خود
 • خرابی المنت ظرشویی
 • خرابی برد دستگاه
 • ولتاژ دستگاه و برق کنترل شود.
 • ترموستات تعویض شود.
 • سیم برق دستگاه تعویض شود.
 • تعویض شود اگر خراب است/ در جای خودش قرار دهید
 • المنت دستگاه تعویض شود.
 • برد تعویض شود.
نمایش کد خطای E4
 • گرفتگی فیلتر یا لوله فاضلاب دستگاه
 • خارج شدن کف صابون از دستگاه
 • خرابی ناحیه لوله یا پمپ
 • خرابی پمپ ظرفشویی ۹۳۱۹
 • گرفتگی شیلنگ تخلیه یا خم شدن آن برای ۹۳۱۹
 • خرابی هیدروستات برای ۹۳۱۹
 • شل شدن بست شیلنگ
 • شل شدن المنت
 • شل شدن چاهک فاضلاب دستگاه
 • شل شدن محور آب پاش شل شدن لوله نرم کننده
 • خرابی سیم برق دستگاه
 • خرابی برد دستگاه
 • خرابی اتصالات برقی میکروسوئیچ پس از تعمیر
 • خرابشدن میکروسوئیچ
 • بالابودن شناور و عدم تنظیم میکروسوئیچ
 • لوله ها تمیز شود.
 • به دفترچه راهنمای ماشین ظرفویی مراجعه شود.
 • تعمیر یا تعویض پمپ و لوله ها
 • اتعویض پمپ ظرفشویی ۹۳۱۹
 • کنترل و اصلاح شود.
 • تعویض شود.
 • محکم شود.
 • بست شیلنگ ماشین محکم شود.
 • المنت دستگاه محکم شود.
 • چاهک ظرفشویی محکم شود.
 • لوله نرم کننده محکم شود.
 • سیم برق درست شود.
 • برد تعویض شود.
 • اتصالات برقی درست شود.
 • میکروسوئیچ تعویض شود.
 • شناور تنظیم و کنترل شود.
 نمایش کد خطای E5 برای ظرفشویی ۹۲۱۳
 •  خرابی کلید پاور دستگاه
 • خرابی سیم های برق دستگاه
 • خرابی برد دستگاه
 • پاور دستگاه تعویض شود.
 • سیم های برق اصلاح شود.
 • برد دستگاه تعویض شود.
 نمایش کد خطای E5 برای ظرفشویی ۹۲۰۵
 •  خرابی مقاومت NTC یا خارج شدن از محل
 • خرابی سیم های برق دستگاه
 • خرابی برد دستگاه
 • مقاومت تعویض و اصلاح شود.
 • سیم های برق اصلاح شود.
 • برد دستگاه تعویض شود.
نمایش کد خطای E6
 •  خرابی مقاومت NTC
 • پایین بودن زیاد درجه حرارت محیط
 • خرابی سیم های برق دستگاه
 • خرابی برد دستگاه
 • مقاومت تعویض و اصلاح شود.
 • تنظیم مجدد درجه حرارت محیط
 • سیم های برق اصلاح شود.
 • برد دستگاه تعویض شود.
 نمایش کد خطای E7
 •  خرابی مقاومت NTC
 • بالا بودن درجه حرارت بیش از حد محیط
 • خرابی سیم های برق دستگاه
 • خرابی برد دستگاه
 • مقاومت تعویض و اصلاح شود.
 • تنظیم مجدد درجه حرارت محیط
 • سیم های برق اصلاح شود.
 • برد دستگاه تعویض شود.
 نمایش کد خطای E9
 •  شیر توزیع آب ظرفشویی خراب شده است
 • زمان فشار دادن دکمه ها بیشتر از ۳۰ ثانیه شده است
 •  شیر توزیع آب تعویض شود.
 • بیش از سی ثانیه دکمه ها را نگه ندارید

جدول ارورهای ماشین ظرفشویی بهی

اشتراک:

گذاشتن دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X