راهنمای نگهداری از ظرفشویی های LG

برای نگهداری و جلوگیری از خرابی ماشین ظرف شویی های ال جی می بایست هرزگاهی فیلتر ها و بازو های آب پاش را بررسی کنید و در صورتی که ماشین ظرف شویی ال جی شما نیاز به تعمیر دارد می بایست با تکنسین های مخصوص ال جی تماس حاصل فرمایید تا در اولین فرصت بتوانند به شما کمک کنند.

نکات نگه داری از ماشین ظرفشویی ال جی

اگر تصمیم ندارید از دستگاه در زمان طولانی استفاده کنید گزینه Quick & Dry یا همان برنامه بدون مواد شوینده را اجرا نموده وسپس مطابق دستور العمل نگه داری ماشین را تمیز کنید و فیلتر های آن را تمیز کنید.

فیلتر های دستگاه

 • ابتدا فیلتر طبقه پایینی را درآورید.
 • سپس فیلتر شبکه ای را خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.
 • در مرحله بعد فیلتر شبکه ای ، فیلتر فوقانی و فیلتر بیرونی را درآورید.
 • در صورت لزوم فیلتر ها را تمیز نماییدو
 • مراحل باز کردن را برعکس کرده و از آخر شروع کنید . سپس آنها را در جای خود قرار دهید.

برای شست و شوی بهتر ظروف بعد از هربار شست و شو فیلتر ها را در بیاورید و تمیز کنید.

راهنمای نگهداری از ظرفشویی های LG

بازوی آب پاش زیرین

 • مسدود نبودن روزنه های آب رو بررسی کنید.
 • در صورت تمیز کردن بازو ها را به سمت بالا بکشید و تمیز کنید
 • بعد از اتمام تمیز کردن بازو ها ،به سمت پایین فشار دهید تا در جای خود قرار بگیرند.

راهنمای نگهداری از ظرفشویی های LG

بازوی آب پاش بالایی

 • طبقه بالایی دستگاه را به طرف جلو بکشید.
 • مسدود نبودن روزنه های آب رو بررسی کنید.
 • در صورت تمیز کردن مهره را باز کرده و بازو را در آورید.
 • بعد از اتمام تمیز کردن بازو ها ،به سمت پایین فشار دهید تا در جای خود قرار بگیرند.

راهنمای نگهداری از ظرفشویی های LG

ورودی آب دستگاه

بر روی شیلنگ ورودی آب به دستگاه فیلتری قرار گرفته است

در صورت فشار کم ورود آب به دستگاه از نگرفتن فیلتر این ورودی دستگاه اطمینان حاصل کنید.

تمیز کردن فیلتر

راهنمای نگهداری از ظرفشویی های LG

–ابتدا آب اصلی دستگاه را قطع کنید. دستگاه را خاموش کرده و دو شاخه را از پریز بیرون بکشید.( تمام اتصالات را قطع کنید)

– شیر اب دستگاه را ببندید.

– شلنگ ورودی آب دستگاه را باز کنید.

– فیلتر دستگاه را از اتصال جدا کنید.

– سپس فیلتر دستگاه را زیر شیر آب بشویید.

– فیلتر دستگاه را به طور صحیح در محل قرار دهید.

– شلنگ آب را به شیر  دستگاه دوباره وصل کنید.

– شیر آب را باز کنید.

اگر نشتی داشته باشد شیر آب را ببندید و شلنگ را بررسی کنید یا ممکن است شلنگ به درستی بسته نشده باشد که در این صورت شلنگ را باز کنید و دوباره ببندید

راهنمای نگهداری از ظرفشویی های LG

اشتراک:

گذاشتن دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X