بررسی کامل خطای سنسور دیفراست یخچال ال جی

بررسی کامل خطای سنسور دیفراست یخچال ال جی

برای بر طرف کردن خطای سنسور دیفراست فریزر و خطای هیتر دیفراست یخچال های ال جی می بایست

مقاومت سنسور و اتصالات آن از روی برد بررسی شوند و تست های ۲ و ۳ انجام شود

که برای تعمیر میبایست مراحل زیر را طی نمایید: پس با لوازم خانگی همراه باشید

نکته: اگر از تعمیر یخچال ها سر رشته ندارید به متخصصان مخصوص زنگ بزنید

موارد بررسی خطای سنسور دیفراست

راهنمای تعمیر سنسور
نتیجه
تعویض سنسوربررسی اتصال کوتاه۰Ω
سیم کشی خارجیقطعی عوض شودOFF
بررسی دما و مقاومت (طبق جدول زیر)نرمال استمقادیر دیگر

جدول بررسی دما و مقاومت یخچال

نتیجه۱TO 2
۴۰kΩ۲۲°F / -30°C-
۳۰kΩ۱۳°F / -25°C-
۲۳kΩ۴°F / -20°C-
۱۷kΩ۵°F / -15°C
۱۳kΩ۱۴°F / -10°C
۱۰kΩ۲۳°F / -5°C
۸kΩ۳۲°F / 0°C

بررسی کامل خطای سنسور دیفراست یخچال ال جی

بررسی کامل خطای سنسور دیفراست یخچال ال جی

اشتراک:

گذاشتن دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X