بررسی ارور سنسور فریزر ال جی Er FS

بررسی ارور سنسور فریزر ال جی Er FS

برای بررسی ارور و خطاهای این سنسور باید اتصالات و مقاومت سنسور را از روی برد یخچال بررسی کنید

البته اگر هیچ تخصصی ندارید میتونید به نمایندگی های ال جی زنگ بزنید و از متخصصان کمک بگیرید.

موارد بررسی سنسور Er FS یخچال ال جی

راهنمای تعمیر
نتیجه
تعویض کردن سنسوراتصال کوتاه سنسور۰Ω
بررسی سیم کشی خارجیقطعیOFF
بررسی دما و مقاومت طبیعیمقادیر دیگر

بررسی مقاومت و دما

بررسی خطای Er rS

راهنمای تعمیر
نتیجه
تعویض سنسوراتصال کوتاه۰Ω
سیم کشی خارجیقطعیOFF
بررسی دما و مقاومت (طبق جدول زیر)نرمالمقادیر دیگر

بررسی ارور سنسور فریزر ال جی Er FS

بررسی ارور سنسور فریزر ال جی Er FS

اشتراک:

گذاشتن دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X