کولرگازی 30000

کولرگازی 30000 یکی از ظرفیت هایی است که شرکت های بسیاری در تولید این مدل محصول فعالیت دارند.

خرید کولرگازی 30000

اگر قصد خرید کولرگازی دارید باید متراز محلی که نیاز به خنک سازی دارد را با توجه به ظرفیت (BTU) کولرگازی خریداری کنید.

کولرگازی 30 هزار مناسب و ایده آل برای متراژهای کاربری مسکونی 60 الی 70 متر ، کاربری تجاری 50 الی 60 متر و کاربری اداری 55 الی 65 متر است که این میزان متراز ها را به خوبی میتواند پوشش دهد و هوایی خنک را به کاربر اهدا کند.

قیمت کولرگازی 30 هزار

فروش کولرگازی 30 هزار

Showing all 2 results

X