تست راه اندازی کولر گازی ال جی

تست راه اندازی کولر گازی ال جی

پس از نصب کولر گازی ال جی و قبل تحویل دستگاه به مشتریان می بایست برای اطمینان از بدون نقص بودن پروسه نصب کولر گازی بهتر است تست اولیه راه اندازی را مطابق فرایند های زیر انجام دهیم:

دکمه off/on را به مدت ۶ ثانیه بفشارید:

تست راه اندازی کولر گازی ال جی

نحوه چگونگی کار کرد آزمایشی

در این حالت، صرف نظر از دمای محیط، دستگاه به مدت ۱±۱۸ دقیقه در شرایط زیر کار می کند:

  • حالت سرمایشی
  • کارکرد فن داخلی با سرعت بسیار زیاد
  • جریان خودکار باد توسط پره های عمودی دستگاه
  • کمپرسور با فرکانسی ثابت

۱- دمای هوای مکش و دهش پنل را میبایست اندازه بگیرید:

اطمینان حاصل کنید که اختلاف میان دمای مکش و دهش بیش از ۸ درجه سانتی گراد در سرمایش و ۱۴ درجه سانتی گراد در گرمایش است.

تست راه اندازی کولر گازی ال جی

دهشT- Tمکش= ΔT

۲- فشار گاز برگشتی شیر سرویس را اندازه گیری نمایید.

تست راه اندازی کولر گازی ال جی

فشار سمت گاز شیر سرویسدمای هوای بیرونماده مبرد
( P.S.I.G 120~160)(۷۰ ~۵۵ PSI.G)۳۵°C(95°F)۳۵°C(95°F)R410AR22

اگر فشار افت کند یا به مقدار قابل توجه زیاد شده باشد داریم:

ﻓﺸﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ
اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺎرژ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ

فشار کم است 

نشتی یا کمبود گاز

۳- ولتاژ و جریان کارکرد دستگاه را اندازه گیری نمایید.

سایر مواردی که باید آن ها را بررسی کنید:

علائم : مواردی که باید توسط متخصص بررسی شوند
 افتادن، ارتعاش، صدا دستگاه های بیرونی و داخلی بر روی سطوح سفت نصب شده اند.
 نشتی برق سیستم به طور صحیح به اتصال زمین وصل است.
 کار نکردن یا کد خطای ۵٫ اتصال سیم کشی
 نشتی آب مسیر درین درست نصب شده است.
اشتراک:

گذاشتن دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X