لیست کد خطا های یخچال و ساید اسنوا

لیست کد خطا های یخچال و ساید اسنوا

قبل از این که یخچال مارک اسنوا خود را به دست تعمیر کا بسپارید می بایست اطلاعاتی در مورد مشکلی که پیش آمده داشته باشید

تا سرتان کلاه نرود و ممکن است که خودتان بتوانید مشکل را حل کنید. با لوازم خانگی همراه باشید

جدول کد های خطای یخچال اسنوا

کد خطای یخچال اسنوامفهوم خطا
F1سرد نشدن اواپراتور 
F2خراب شدن سنسور فریزر
F3خراب شدن سنسور یخچال
F4خراب شدن سنسور اواپراتور فریزر
F5خراب شدن سنسور اواپراتور یخچال
F6خراب شدن سنسور محیط
F7خراب شدن فن فریزر
F8خراب شدن فن یخچال
F9خراب شدن هیتر فریزر
FAخراب شدن هیتر
FBخراب شدن IC

 

جدول کد های خطای ساید بای ساید اسنوا

کد خطای ساید اسنوامفهوم خطااقدام لازم
C1ایراد در سیستم موتور یا نشتی گازموتور بیش از سه ساعت کار کرده
D1سنسور دیفراست قطع شدهبررسی سنسور دیفراست یخچال
D2دیفراست دستی فعال استفعال کردن برفک زدایی دستی
DRسوئیچ یخچال خراب شدهباز بودن در بیش تر از یک ساعت
DFسوئیچ فریزر خراب شدهباز بودن در بیش تر از یک ساعت
DHسوئیچ هوم بار خراب شدهباز بودن در بیش تر از یک ساعت
E1سنسور قالب یخ قطع می شود
E9مشکل در سیستم آبرسانبررسی کردن سیستم آبرسانی
ETمشکل در سوئیچ زیر قالب یخTest Switch اشکال دارد
ESمشکل درمیکروسوئیچمشکل در سوئیچ پدال آب
EAمشکل در موتور یخ سازموتور با تست سوئیچ کنترل شود
EUمشکل در سوئیچ بال مرغی با تست سوئیچ عملکرد بال مرغی بررسی گردد
F1سنسور فریزر قطعی داردسنسور فریزر را بررسی شود
F3دیفراست انجام نمی شودبا قطع و وصل مجدد جریان، حین کار دیفراست انجام نشود
R1سنسور یخچال قطعی داردسنسور یخچال را بررسی شود
RTسنسور دمای محیط قطعی داردسنسور دمای محیط بررسی شود

لیست کد خطا های یخچال و ساید اسنوا

اشتراک:

گذاشتن دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X