جدول کد خطا ساید بای ساید بلومبرگ

جدول کد خطا ساید بای ساید بلومبرگ

قبل از این که یخچال خود را به دست تعمیر کا بسپارید می بایست اطلاعاتی در مورد مشکلی که پیش آمده داشته باشید

تا سرتان کلاه نرود و ممکن است که خودتان بتوانید مشکل را حل کنید. با لوازم خانگی همراه باشید

کد های خطای یخچال بلومبرگ

شماره کد خطاشرح خطای قطعاتتوضیحات رفع مشکل
 کد خطا E0مشکل در سنسور هوای محفظه فریزرگر قسمت فریزر در مدت ۴۰ دقیقه خنک نشود، کمپرسور و فن به مدت ۴۰ دقیقه کار میکند و این عمل تکرا می شود و به مدت ۴۰ دقیقه کار میکند
کد خطا E1مشکل سنسور اواپراتور فریزرهیتر دیفراست در زمان یخ زدایی برای ۲۵ دقیقه کار میکند
کد خطا E2مشکل سنسور اواپراتور یخچالاگر قسمت فریزر در مدت ۴۰ دقیقه خنک نشود، کمپرسور و فن به مدت ۴۰ دقیقه کار میکند و این عمل تکرا می شود و به مدت ۴۰ دقیقه کار میکند
کد خطا E3مشکل سنسور هوای یخچال ۱۴۴۰اگر قسمت فریزر در مدت ۴۰ دقیقه خنک نشود، کمپرسور و فن به مدت ۴۰ دقیقه کار میکند و این عمل تکرا می شود و به مدت ۴۰ دقیقه کار میکند
 کد خطا E4مشکل المنت هیتر ضد برفک فریزرزمانی که دیفراست سه بار متوالی برای ۶۰ دقیقه کار کند این ارور نمایان میشود. و اگر کمتر از ۶۰ دقیقه شود ارور نشان داده نمیشود
کد خطا E8مشکل سنسور یخسازبخش یخسازی کار نمیکند
کد خطا E9مشکل موتور یخساز اگر سیگنال تغییر نکند ارور روی صفحه نمایان میشود. دراین حالت یخ ساخته نمی شود.
 کد خطا E10مشکل سنسور هوای Flexi Zone1360 اگر قسمت فلکسی زون ( Flexi Zone) درمدت ۴۰ دقیقه خنک نشود، کمپرسور و فن به مدت ۴۰ دقیقه کار میکند و این عمل تکرا می شود و به مدت ۴۰ دقیقه کار میکند
 کد خطا E11مشکل سنسور اواپراتور Flexi Zone1360در زمان یخ زدایی این سنسور به مدت ۲۵ دقیقه کار میکند
کد خطا E12مشکل هیتر ضد برفک Flexi Zoneدرصورتیکه برای ۴ بار پیاپی به اندازه ۶۰ دقیقه طول بکشد نشان داده میشود.بعد از آن تا وقتی که به حالت طبیعی خود برگردد کار میکند

جدول کد خطا ساید بای ساید بلومبرگ

اشتراک:

گذاشتن دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X