جدول کد های خطا کولر گازی وست پوینت

قبل از این که شما برای تعمیر یا سرویس کولر گازی اسپیلت منزلتان اقدام کنید می بایست شرح مختصری از

علت به وجود امدن و نحوه رفع مشکل و عیب ها و کد های خطا در کولر گازی خود با خبر شوید.

پس در ادامه با لوازم خانگی همراه باشید

ارور های کولر گازی اسپیلت وست پوینت

کد خطاشرح خطا
ارور E1خطای محافظ فشار بالا در سیستم – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
ارور E2این خطا از محافظ ضد یخ زدگی می باشد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
ارور E4مشکل این خطا از دمای بالای لوله رفت کمپرسور می باشد . فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
ارور E5اشکال این خطا از محافظ جریان زیاد می باشد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
ارور E6خطای کابل ارتباطی – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
ارور E8این خطا از محافظ دمای بالای مقاومت می باشد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
ارور H1خطای یخ زدایی
ارور H3مشکل این خطا از لورلود محافظ کمپرسور می باشد . فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
ارور H4اشکال این خطا از نرمال نبودن سیستم می باشد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
ارور H5خطای محافظ IPM
ارور H6اشکال این خطا از عدم ارسال فید بک از سوی فن داخلی دستگاه می باشد . فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
ارور F1خطای سنسور محیطی یونیت داخلی دستگاه خرابی سنسور یونیت مقدار مقاومت سنسور چک شود – خرابی از مدار برد اصلی فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
ارور F2مشکل این خطا از سنسور اوپراتور می باشد. ممکن است خرابی از سنسور پایپ باشد . مقدار اهم سنسور اپراتور چک شود – مقدار مقاومت سنسور پایپ بررسی شود – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
ارور F3ین خطا مربوط می شود به سنسور محیطی یونیت خارجی خرابی سنسور یونیت خارجی مقدار اهم سنسور چک شود خرابی از مدار برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
ارور F4مشکل خطا از سنسور کندانسور می باشد خرابی سنسور کندانسور – مقدار مقاومت سنسور کندانسور بررسی شود – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
ارور F5اشکال این خطا از سنسور لوله رفت کمپرسور می باشد . خرابی از سنسور لوله کندانسور مقدار اهم سنسور کندانسور چک شود – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
ارور F6خطای اورلود و کاهش فرکانس – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
ارور U1این خطا مربوط است به تشخیص تکمیل جریان یونیت ها – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
ارور U5علت خطا مربوط می شود به جریان فاز برای کمپرسور
ارور HCخطای محافظ – خطای جریان فاز برای کمپرسور PFC 

جدول کد های خطا کولر گازی وست پوینت

اشتراک:

گذاشتن دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X